AMLD5 Kripto Borsalarını Banka Reddinden Kurtaramayacak

Simon Chandler
| 3 min read

AB yönetmeliği de kriptodan geri kalmıyor. Bir zamanlar sadece kodun yasa olduğu anarşik bir alan olan kripto para biriminin uluslararası şöhrete yükselişi, dünyadaki yasa düzenleyicilerin son birkaç yıldır kriptoyu evcilleştirebilecek bir yasal çerçeve oluşturmakla meşgul olduğu anlamına geliyor.

Kaynak: iStock/Raylipscombe

AB’nin 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Direktifi (AMLD5) bunun bir örneğidir. Temmuz 2018’de kabul edilen ve 10 Ocak 2020’den itibaren tüm üye devletler için zorunlu olan AMLD5, ilk kez, kripto borsalarının bankalar ve diğer herkes ile aynı kuralları takip etmesi gerektiği şartını koyarak, AB’nin kara para aklama önleyici düzenleyici rejimini güncelledi.

Bu kripto için çok hoş bir durum gibi görünmeyebilir ancak, AB bankalarının AMLD5 tarafından kripto borsalarını ve diğer kripto-fiat vericilerini kabul etmeye zorunlu kıldığı yönünde büyüyen bir düşünce var. Buna göre, bir şirkete kripto sektörüne ait olduğu için hizmet vermeyi reddedemezler.

Ancak, kripto odaklı avukatlar bu yoruma katılmıyor. Bankaların ve diğer finansal kurumların kripto borsalarına hizmet etmemek için başka nedenler bulabileceklerini ve onları müşteri olarak kabul etme zorunluluklarının olmadığını belirtiyorlar.

AMLD5’i değerlendirme

AMLD5‘in 2018’de Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından yayınlanması çok önemliydi. İlk kara para aklama ve terörizm finansmanını önlemek amacıyla, "sanal para birimleri ve fiat para birimleri arasında döviz hizmetleri yapan tüm sağlayıcıların, gelişmiş müşteri durum tespiti önlemlerini uygulamalarını" gerektirdi.

Yeni direktifin uygulamaya girmesi için son tarih olan ocak 2020 geçti ve bazı yorumcular AMLD5’in kripto için büyük bir kazanç olduğunu düşünüyor. Sadece kripto borsalarının daha saygın hale gelmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bankaların ve diğer finansal kurumların kripto borsalarına normal işletmelerden farklı muamele göstermesini de engelliyor.

AML ve blockchain yazılım analitiği sağlayıcısı Coinfirm‘in CEO’su ve kurucu ortağı Pawel Kuskowski, geçtiğimiz günlerde AMLD5 ile "bankaların artık kriptoyu engelleyemeyeceğini" öne sürdü.

"AMLD5 uyarınca, bankalar birlikte çalıştıkları karşı taraflarla ilgili AML riskini yönetmelidir," dedi.

"Varlık kripto gibi belirli bir sektöre ait olduğu için, hizmet vermeyi reddedemezler; durumlar ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bir banka, karşı taraf kripto borsası olduğu için hizmeti reddedemez."

Bu kripto sektörü için iyi bir haber gibi görünüyor. AMDL5 kripto borsalarına ve diğer vericilere kripto dışı kuruluşlarla aynı statüyü sağlar, bu da bankaların önceki yıllarda olduğu gibi onlara hizmet vermeyi reddedemeyeceğini gösterir.

Evet, ama…

Bir noktaya kadar böyle bir analiz doğrudur. Bununla birlikte, AMLD5, daha önce reddedilme nedeni olarak kullanılan şikayetlerden birini kaldırsa bile, bankaların kripto borsalarıyla iş yapmasını yasal olarak gerektirmez.

"Bankaların kripto sahibi müşterilerle daha fazla iş yapmaya istekli olması olasıdır" diyor, Avusturya Wolf Theiss‘in avukatı Dr. Niklas Schmidt. Ancak Schmidt, Cryptonews.com’a, AML uyumluluğunun bankaların kripto borsalarına geçmişte olduğundan farklı bir şekilde tutum sergilemesini yasal olarak zorunlu kılmadığını söylüyor.

"AMLD5’in müşteriye bankacılık hizmetleri alabilme hakkını vermediğine dikkat edilmelidir. Başka bir deyişle, bankalar hala kripto müşterilerini reddedebilir."

Howard Kennedy‘de kripto ve blockchain odaklı bir avukat olan James Kaufmann da aynı fikirde. Cryptonews.com ile yaptığı röportajda, "AMLD5’in AB merkezli bankaların kripto borsalarına hizmet vermeyi reddetmesini yasakladığını söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum"diyor.

Kaufmann, AMLD5’in kripto borsalarını AB ve İngiltere genelinde kara para aklama ile mücadele çatısı altına getirdiğini kabul ediyor.

"AMLD5’ten önce bankalar AML riski sunduklarını öne sürerek kripto borsalarına hizmet vermeyi reddedebiliyorlardı. Ancak, AMLD5’e göre kripto borsaları ve bankalar aynı kurallara uymak zorunda. Bu nedenle, bankalar şimdi ya fikrini değiştirmek ya da hizmet reddi için başka bir neden bulmak zorunda kalacaklar."

Temel olarak, bankalar AML kurallarına uymadıklarını öne sürerek, AML uyumlu kripto borsalarına hizmet vermeyi reddedemez. Ancak, tüm kripto sektörünün oynak ve istikrarsız olduğunu savunarak, başka bir neden bulabilir ve riskli gördükleri bu müşterileri kabul etmek istemeyebilirler.

Niklas Schmidt ayrıca her AB ülkesi tarafından farklı bir şekilde uygalanabileceği için, AMLD5’in hiçbir şeyi garanti etmediğini vurguluyor.

"Bir direktif olarak AMLD5’in doğrudan yasal bir etkisi yoktur. AB’nin 27 üye devleti tarafından ulusal hukuka aktarılması gerekiyor. AMLD5 minimum bir standart sağlar ancak, üye devletler daha katı kurallar uygulayabilir."

Schmidt örnek olarak, AMLD5’in sadece fiat-kripto ve kripto-fiat borsalarını kapsadığını, Avusturya’nın direktifi uygulayarak kuralları fiat-kripto, kripto-fiat ve kripto-kripto borsaları kapsayacak şekilde genişlettiğini söylüyor.

AMLD5, kripto için bankacılık hizmetleri konusunda yasal bir garanti vermese de, uyumlu kripto borsalarına bankalar tarafından hizmet verilmesini ciddi ölçüde daha olası kılmaktadır.

James Kaufmann’ın da belirttiği gibi, "Artan finansal içerme ve kriptonun daha fazla finansal içerme yarattığı argümanını desteklemek için bankalara daha geniş bir itici güç ekleyin. Kriptonun AMLD5 çatısı altına getirilmesi, kripto dünyasındaki paydaşlara kripto paralarının finansal içerme bilgilerini gösterme fırsatı sunduğunu söyleyebilir."