Bitcoin ve Siyah Amerika: Dijital Bir Başkaldırı

Alex Lielacher
| 4 min read

2014 yılında yapılan çeşitli araştırmalar, siyahi Amerikalılar’ın Bitcoin (BTC) hakkında bilgi sahibi olma ve kullanma olasılıklarının daha düşük olduğu sonucuna vardı. Ancak 2020 yılında Coinbase‘in yaptığı bir çalışma, siyahi Amerikalılar’ın artık bitcoin ve diğer merkezsiz dijital para birimleriyle çok daha fazla ilgilendiklerini ve güvendiklerini keşfetti.

Haziran ayında Los Angeles Belediye Binası’nda bir protesto. Kaynak: Twitter, @callmethebear

Değişim

2015 yılında The Atlantic’e konuşan merkezsiz blockchain temelli bulut depolama servisi olan Storj‘un kurucusu Shawn Wilkinson, bitcoin benimsenmesinin Afrikalılar’a sağlayabileceği faydaları açıkladı.

Wilkinson, "Bitcoin ya da başka bir kripto para birimi siyahi Amerikalılar’ı ekonomik sistemden pozitif anlamda ayırabilecek yeterliliğe sahip. Bitcoin ile mikrofinans için çok daha fazla yöntem var, burada aracı olmadan kendilerine yardımcı olmak için kripto para birimlerini kullanan topluluklara sahip olabilirsiniz" dedi.

Bitcoin gibi merkezsiz ve sansüre karşı dayanıklı bir dijital para birimi, finans sektörü açısından tarihsel olarak yetersiz kalmış bir toplum için sayısız avantajlara sahip olsa da, uzmanlar, toplumda adaptasyonu yavaşlatacak ya da engelleyecek önemli korkular olduğuna inanıyorlardı.

Bunların ilki, siyahi Amerikalılar’ın geleneksel finans kurumlarına duyduğu derin güvensizlikti. BTC bankacılık sektöründen oldukça uzak olsa da, uzmanlar, bu kaygıların piyasaya sunulan benzer yeniliklere, hatta dijital ve teknoloji tabanlı olanlara karşı bile devam edeceğine inanıyorlardı.

Northwestern Üniversitesi‘nin (Northwestern University) Kellog İşletme Okulu ‘nda (Kellogg School of Management) yardımcı doçent olan Nicholas Pearce, The Atlantic’e şunları söyledi:

“Birçok siyahi Amerikalı’nın PayPal kullanmadığı, hatta perakende bankacılık yapmaktan çekindikleri gerçeği, finansal kurumlara olan güven eksikliğini gösteriyor. Çoğu zaman, ‘bankalara güvenmiyorum, paramı isimsiz bir kurum tarafından çalınması için bankaya yatırmaktansa, bir yatağın altına koymayı ve çalınma riskini göze almayı tercih ederim’ dediklerini duyarsınız.”

İkincisi, Bitcoin’in suç ve dark web pazarlarındaki belirsizliklerle olan ilişkisi, Siyah Amerika tarafından çekici bulunmadı. Son olarak, Bitcoin’in var olduğu karşı kültürde ilk zamanlarda dijital para birimleriyle ilgilenen siyahi Amerikalılar’ın sayısı sınırlıydı ve böylece benimsenmesi engellenmekteydi.

Coinbase’in 2020 yılının şubat ayında yayınlanan raporu, Siyah Amerika’nın Bitcoin’i anlama ve onunla ilgilenme konularında tam anlamıyla olumlu bir dönüşüm yaşadığını gösterdi. Rapor, ankete katılan siyahi Amerikalılar’ın %70’inin bitcoin ve kriptoya ilgi gösterdikleri bulgusuna ulaştı. Yalnızca altı yıl önce Bitcoin ile ilgilenen çok az sayıda siyahi Amerikalı olduğu göz önüne alındığında, bu bulgular oldukça önemlidir.

Neden değişim?

İlginç bir şekilde uzmanların Siyah Amerika için benimsenmenin önündeki engel olarak gösterdikleri sebepler, şimdi dijital para birimine yakınlaşmalarının nedeni haline geldi. Bildirildiği üzere, Coinbase, geleneksel finansal sistemden olumsuz anlamda etkilenenler karşılaştırıldığında siyahi Amerikalılar’ın beyaz Amerikalılar’dan iki kat daha fazla etkilendikleri sonucuna vardı.

Sonuç olarak siyahi Amerikalılar, ırksal veya toplumsal cinsiyete dayalı herhangi bir önyargıyla bozulmamış bir finansal sisteme ulaşmak için merkezsiz dijital para birimlerine, özellikle de BTC’ye yöneliyorlardı.

Blockchain teknolojisi kripto para biriminin nasıl ihraç edildiği ve harcandığını tanımladığı ve kontrol ettiği için başka bir grubun insafına kalmayan siyahi Amerikalılar, Bitcoin ile güvende hissediyorlar. Dahası, dijital para ile finansal egemenliklerini garanti altına aldılar.

Coinbase tarafından kripto para yatırım şirketi Amentum‘un kurucusu ve CEO’su Steven McKie’nin şu sözlerine yer verildi: "Şimdi kripto ile ilgili en güzel şey, güvene ihtiyaç duyulmayan teknoloji. Nötr bir sistem.. Kripto, iş yapmadan önce bir gruba güvenmenizi gerektiren ortamdan uzaklaşmanızı sağlıyor. Kriptoda birisinin size ihanet etmesini engelleyen birçok sistem var. Bir azınlık veya yeterli derecede temsil edilemeyen bir grubun bir parçasıysanız ve yalnızca bir tür etnik ya sosyal bir gruba güvenmeye alışıksanız, şimdi daha geniş bir pencereden bakabilirsiniz."

Geleneksel finansal sistemelere erişimin azalması, ankete katılan siyahi Amerikalılar’ın %70’nin kripto para birimlerine neden yüksek oranda ilgi duyduklarını açıklıyor. Buna karşılık, genellikle finans sektöründe iyi hizmet alan beyaz Amerikalılar’ın sadece %42’lik bir kısmı kriptoya ilgi duyuyor.

Coinbase’in bulguları, Siyah Amerika’nın kripto para biriminin merkezsizlik ve sansüre dayanıklılık gibi özellikleri nedeniyle finansal eşitliği olumlu yönde etkileyeceğine inandığını gösteriyor. Aslında çalışma Siyah Amerika’nın %51’inin teknolojinin dünyadaki bazı sorunları çözmek için güvenilir olabileceğine inandığını ortaya çıkardı. Bu oran beyaz Amerikalılar’da %39’dur.

Bitcoin ve Siyah Amerika

Dünya, yüzyıllarca süren ırksal gerginliğin üzerine George Floyd‘un ölümünün ardında ABD’de huzursuzluğun patlak vermesini izliyor. Bütün Amerikalılar, Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) hareketi altında polis vahşeti ve ırkçılığa son verilmesi amacıyla sokaklara döküldü.

Floyd’un ölümü, birçok kuruluşun polisin vahşeti ve ırkçılığını açık açık kınamasıyla birlikte toplumun birçok köşesinde dayanışmaya yol açtı. Kripto topluluğunda ise Square ve Lolli bu toplumsal çirkinlikleri kınayan açıklamalarda bulundular.

Şirketlerin kamuoyu açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulunanlar, politikanın Bitcoin ve kripto para birimi endüstrisinden uzak tutulması gerektiğini belirtti. Ancak, insan hakları siyaset değildir.

Tartışmasız ki insanlar hakları her bireye özgüdür ve herkes tarafından desteklenmelidir. Ayrıca, Bitcoin’in eşitlik ilkeleri üzerine kurulduğuna da dikkat edilmelidir. Bitcoin’in ruhunda, toplumun tüm üyelerine özellikle de hizmete erişemeyenlere erişim imkanı sağlamak vardır.

Isaiah Jackson, ‘Bitcoin and Black America’ adlı kitabında gerçek özgürlüğe giden yolun önemli bir parçası olan Bitcoin’in benimsenmesinin Siyah Amerika’nın finansal gücü için nasıl itici bir güç olacağını açıklayarak, bu konulara değiniyor.

Jackson, Amerikan toplumu ve Siyah Amerika adelet aramaya ve kalıcı bir değişim yaratmaya devam ederken, Bitcoin’in önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

Jackson şunları söyledi: Bitcoin’in polis şiddettini durduracağını söylemiyorum ancak işler durulduğunda ve her şey netleştiğinde topluluğumuzu kendi kendine yeterli bir konuma getirmek için ekonomik bir çözüme ihtiyacımız var. Bitcoin sansür direnci, az bulunurluk ve havale ödemeleri nedeniyle bu stratejinin bir parçası olmalı.”

Siyah Amerika’nın herhangi bir ırksal ve sosyal grubun erişebildiği kadar erişim sağlayabilmesi gerekmektedir, böylece siyahi Amerikalılar da merkezsiz dijital para biriminin sağladığı finansal egemenlikten faydalanma imkanı bulabilirler.