Henry Ford’un Enerji Standardı: 100 Yıllık Bitcoin Tahmini

Alex Lielacher
| 4 min read

4 Aralık 1921’de New York Tribune, Ford Motor Company‘nin kurucusu olan mucit Henry Ford’un mevcut altın destekli para birimi sistemini "enerjiye dayalı para birimi" temelli bir sistemle değiştirmeye yönelik planını detaylandıran bir hikaye yayınladı.

Henry Ford. Kaynak: Wikipedia.org

Bu makale Ford’un iddialı planını ve Bitcoin’in (BTC) nasıl 100 yıllık bir idealin somutlaşmış halini aldığını araştırıyor.

Tarihi arka plan

“Ford Altını Enerji Para Birimiyle Değiştirecek ve Savaşları Durduracak” başlığını taşıyan makale, Ford’un uluslararası para politikalarına ve bunların dünyanın istikrarını nasıl olumsuz etkilediğine odaklanarak, o döneme hakim olan birtakım konulara ilişkin inançlarını detaylandırdı.

Ford, altının savaşın temeli olduğuna ya da savaşların süresini uzatmada önemli bir rolü olduğuna inanıyordu. 1921’de, Birinci Dünya Savaşı’nın etkileri tüm dünyada acı verici bir şekilde belirginleşmeye başlamıştı. "Tüm Savaşları Sona Erdirecek Savaş" olarak adlandırılan 1. Dünya Savaşı, 9 milyondan fazla asker ve 21 milyon sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu, birçok kişi yaralandı ve diğerleri ise kayıp.

Ford, yıkıcı bir küresel savaş bağlamında değerlendirme yaptı ve dünyaya devrimci fikrini tanıttı.

Ford, enerji para biriminin önermesini kısaca şöyle açıkladı:

"Altının savaşla ilişkisindeki temel kötülüğü, kontrol edilebilmesidir. Kontrolü kırarsan savaşı durdurursun."

Merkezileştirilmiş altın gücü

Ford, altınları elinde tutan ve kontrol edenler arasında zenginlik ve gücün merkezileştirildiğine inanıyordu, öyle ki, bu güç ve servete, iyi ya da kötü niyetli olarak daha fazla tutunmaya teşvik edileceklerdi.

Üretken işadamı şunları söyledi:

"Bugün dünyanın altın arzının çoğunu kontrol eden bir grup uluslararası bankacı var. Birey olarak hangi ülkeye bağlı olduklarını iddia ederlerse etsinler, hepsi sahip oldukları altını kendi ellerinde tutmak ve olabildiğince fazlasını elde etmek için aynı oyunu oynuyorlar."

Son dönemde sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı göz önüne alındığında, Ford savaş örneği sunmaya devam etti. “Uluslararası bankacılarla birlikte, bir savaşın teşvik edilmesi, başlatılması ve savaşılması, para için aktif bir pazar, bir ticari işlem yaratmaktan başka bir şey değildir. Uluslararası grupların farklı ülkeleri savaş halindeyse, bu fark yaratmaz. Savaşı kimin kaybettiğinin önemi olmaksızın, çok sayıda kredi verildi – altın sistemi her zaman kazanır. On sekizden otuza yaşına kadar gençler savaşta savaşıyor ve sakatlanıyor ya da öldürülüyor, enternasyonalistler ise güvende ve refah içinde.

Altın standardı nihayetinde terk edilirken, merkezi servetin ardındaki tehlikeler fikri bugüne kadar devam etti. Büyük miktarlarda paraya ve güce sahip geleneksel finans kurumları, sıfıra yakın sonuçlarla karşı karşıya kalırken sıradan insanların yaşamlarını olumsuz etkileyen faaliyetlere katılabilirler.

Doğal zenginlikle desteklenen bir para birimi mi?

Ford, küresel para politikasında, ülkelerin rezervlerde tutulan altınla desteklenen para birimi ihraç etmek yerine, nehirler ve benzeri doğal zenginliklere dayalı para birimlerini ihraç edecekleri yeni bir dönem başlatmaya çalışıyordu.

Ford, fikrini anahatlarıyla Tennessee’deki Muscle Shoals Nitrat Fabrikasında anlattı. Planının Amerikan kamuoyuna ve dünya halkına uygulanabilirliğini göstermek üzere hükümetten alabileceği umuduyla incelemek için oradaydı.

Fikrin ardındaki dayanak basitti: altınla desteklenen para birimini doğal zenginlikle desteklenen para birimiyle değiştirin.

O sırada ABD hükümeti bir baraj inşa etmek için gerekli olan 30 milyon ABD Dolarını elde etmek için tahvil ihraç etmeyi planlıyordu. Ancak Ford’un buna alternatif bir fikri vardı. Devlet Muscle Shoals fabrikası tarafından desteklenen bir para birimi çıkarmayı kabul ederse, barajı fiilen ücretsiz olarak inşa etmeyi önerdi.

Muscle Shoals, Wilson Barajı üzerine inşa edildi. Ford, zamanla test edilmiş sağlamlığı göz önüne alındığında, kaynağın herhangi bir para birimi için daha fazla güvenlik sağlayacağını savundu. Ek olarak, baraj, sonsuz olmasa bile önemli miktarda beygir gücü sağlayabilen enerji yarattı. Muscle Shoals Para Birimi’nin değerinin belirleyecek olan bu enerjiydi.

Ford şöyle açıkladı:

"Enerji para birimi sisteminde standart, bir saat boyunca 1 ABD dolarına eşit olacak belirli bir miktarda enerji olacaktır. Bu, son derece alıştığımız ve arzı edilen başka bir standart olmadığını düşündüğümüz uluslararası bankacılık grubu tarafından bize belirtilenlerden farklı bir şekilde düşünme ve hesaplama durumudur."

Başka bir deyişle, Ford, belirli miktarlarda üretilecek olan kilovat saat (kWh) olarak harcanan enerjiyle desteklenen bir para birimi öneriyordu. Daha fazla para birimi, yalnızca daha fazla enerji harcanırsa yaratılır. Ford, iddialı çabasında nihayetinde başarısız olarak, siyasi tepkiyi gerekçe gösterdi ve sonunda 1924’te projeden vazgeçti.

Ancak yüz yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, artık enerjiye dayalı bir para birimi var.

Bitcoin’e giriş

Bitcoin, madenciler adı verilen bir grup tarafından desteklenmektedir. Madenciler, Bitcoin blok zincirinde yeni bloklar çıkarmak için enerji kullanırlar. Bu, BTC’ye gerçek değerini veren ve bitcoin enerji-değer eşdeğeri olarak anılan şeydir. Başka bir deyişle, bitcoin’in değeri, bir bitcoin oluşturmak için harcanan ham jul ile elde edilebilir ya da tanımlanabilir.

Jul, türetilmiş bir enerji ve iş ölçüm birimidir. İş, bir nesneye belirli bir mesafeden uygulanan kuvvet olarak tanımlanır. 1 kWh, 3.6 milyon jule eşittir. Bitcoin ağında kullanılan enerjiyi belirleyebildiğimiz göz önüne alındığında, belirli bir zamanda bir BTC’nin kWh değerini, o zamandaki arz büyüme oranını ve harcanan toplam julü hesaba katarak hesaplamak mümkündür. Bir bitcoin’in değeri bu şekilde hesaplanır.

Ek olarak, bir bitcoinin Bitcoin ağı tarafından şimdiye kadar harcanan toplam enerji miktarıyla desteklendiğini söylemek de doğru olacaktır. Ağın hala yeni birimler basmakta olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, bu miktar madenciler yeni coinler üretmeyi bırakana kadar artmaya devam edecek. Bununla birlikte, Bitcoin kullanıcıları işlem ücretleri nedeniyle, son bitcoin 2140 civarında üretildikten sonra bile madencilerin her zaman ağa katılmaya teşvik edileceğini umuyor.

Böylelikle enerji girdisini ölçerek bir bitcoinin değerini türetmenin mümkün olduğunu görebiliriz. Ayrıca, bir bitcoinin ağ boyunca harcanan toplam enerji ile desteklendiği matematiksel olarak kanıtlanabilir. Buna ek olarak, merkezi olmayan yapısı, gücü küresel nüfusun çok küçük bir bölümünde yoğunlaştırmaktan kaçınabileceği anlamına geliyor.

Bu, Bitcoin’i Henry Ford’un vizyoner enerji standardının vücut bulmuş haline getiriyor gibi görünüyor.
___
Daha fazlası için:
Bitcoin Topluluğu Soruyor: ‘1971’de Ne Oldu?’ Yanıt 2020’leri Şekillendirebilir
Bitcoin ABD’nin Altına El Koyması Gibi Bir Durum Yaşayabilir Mi?
Bitcoin’in Arzını Artırma Girişimleri Başka Bir "Bitcoin" İle Sonuçlanacak