Koronavirüs Pandemisinde Her Ülke Sihirli Para Ağacını Sallayamıyor

| 5 min read

Shamel Azmeh, Manchester Üniversitesi (University of Manchester) Küresel Kalkınma Enstitüsü‘nde Uluslararası Kalkınma alanında öğretim üyesi.
____

Kaynak: Adobe/Alona

COVID, dünya çapında toplumları tahrip etmeye devam ediyor ve kilit mesele, hükümetlerin bununla nasıl savaşabileceğidir. Ekonomilerin bozulmasıyla hükümetler, şirketleri kurtarmak, sağlık önlemlerinin maliyetini karşılamak ve işçilerin maaşlarını finanse etmek üzere harcamalarını artırmak için devreye giriyor.

COVID’den önce, insanlar devletin diğer hizmetler ve refah önlemlerinin yanı sıra ücretsiz sağlık hizmeti ve ücretsiz eğitim sunabilmesi gerektiğini savunurken, standart bir siyasi tepki, devlet kaynaklarının sınırlı olduğuydu. 2017’de bir hemşirenin maaşının 2009 seviyesine göre neden artmadığını sorduğunda, o zamanki İngiliz başbakanı Theresa May, “İnsanların istediği her şeyi aniden sağlayan, sallayabileceğimiz sihirli bir para ağacı yok” dedi.

Birkaç yıl sonra, hükümet sadece milyonların ücretini ödeyebilmekle kalmadı, aynı zamanda binlerce firma için kurtarma paketleri oluşturdu ve insanlara restoranlarda yemek yemeleri için kuponlar teklif etti. Bazı Avrupa ülkekeri de pandemiye yanıt olarak milyonlarca işçinin ücretlerinin sigortalanması için benzeri görülmemiş bir adım attı.

İngiliz devleti ve diğerleri, vergilerden elde edilen gelirlerin çöktüğü bir dönemde harcamalarda nasıl böyle radikal bir artış yapabilir?

‘Sihirli para ağacı’

Bunun cevabı borç piyasasında yatıyor. Geçtiğimiz birkaç ay içinde dünyadaki hükümetler, pandeminin maliyetlerini karşılamak için borçlanmalarını önemli ölçüde artırdılar. Belirsiz ekonomik dönemlerde kredi maliyetinin artması mantıklı görünebilir. Ancak gerçek şu ki, özellikle hisse senedi piyasaları istikrarsız ve değişken bir hal aldıkça, sermaye, ekonomik gerileme dönemlerinde genellikle daha güvenli olan devlet borcuna gidiyor.

Son aylarda, borç verenler bulmak için çaba sarfetmek veya borç için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmak yerine, büyük ekonomilerin hükümetleri tarihsel olarak düşük oranlarda krediyle boğuşuyorlar. Ekim ayında, şimdiye kadar borç piyasasında küçük bir oyuncu olan AB (borçlanma çoğunlukla üye devletlerin ulusal hükümetleri tarafından yapıldığı için), Mayıs ayında oluşturulan SURE programı (Acil Durumlarda İşsizlik Riskini Azaltmak İçin Destek) aracılığıyla COVID ile mücadele çabalarının bir parçası olarak büyük bir borçlanma kampanyası başlattı.

17 milyar euro değerindeki ilk tahvil satışı, bazılarının “aşırı talep” olarak nitelendirdiği tahvil ile karşılandı ve yatırımcılar bunları satın almak için toplam 233 milyar ABD Doları teklif verdi. Bu yoğun rekabet, on yılda -%0.26 getiri sunan tahviller içindi, yani tahvili vadeye kadar elinde tutan bir yatırımcının bugün ödediğinden daha az alacağı anlamına geliyor.

AB, borç almak için etkin bir şekilde ödeme yapılan tek borçlu değil. Gelişmiş ekonomilerin çoğu, son yıllarda ve aylarda negatif oranlarda borç satmaktadır. Bazı ülkeler için bu değişim dramatik oldu. Daha önce görece riskli olarak görülen ve büyük bir borç krizi geçiren Yunanistan ile birlikte İspanya ve İtalya gibi ülkeler bile artık çok düşük oranlarda borçlanmanın tadını çıkarıyor.

Bu olgunun nedeni, bu tahviller başlangıçta “geleneksel” piyasa aktörleri tarafından satın alınırken, merkez bankalarının bu tahvilleri piyasada dolaştırılmalarının ardından büyük miktarlarda satın almalarıdır. Birkaç yıldır, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa devlet tahvillerinin aktif bir alıcısı olmuştur; doğrudan hükümetlerden değil, ikincil piyasadan (bu tahvilleri daha önce satın alan yatırımcılardan) almıştır. Bu ECB varlık satın alma programı, COVID krizini aşmaya yardımcı olmak için genişletildi ve ECB, 2020’nin başından Eylül ayına kadar devlet tahvillerine 676 milyar euro harcadı

Başlıca gelişmiş ekonomilerdeki diğer merkez bankaları da aynı stratejiyi izliyor. Bu merkez bankaları, ikincil piyasadaki tahvillere olan talebin güçlü kalacağını bilerek bu programlar aracılığıyla yatırımcıları devlet tahvili almaya devam etmeye teşvik ediyor.

Yoksul ülkeler

Bununla birlikte, borç piyasasında herkes benzer bir konuma sahip değil. Yatırımcılar zengin ekonomileri paralarını almak için kovalarken, durum daha fakir ülkeler için tamamen farklıdır. Birçok fakir ülke kredi piyasasına sınırlı erişime sahiptir ve bunun yerine Dünya Bankası gibi kamu borç verenlerine bel bağlamaktadır.

Son yıllarda artan sayıda gelişmekte olan ülkenin özel borç verenlerden dış borçlanmalarını artırmasıyla bu durum değişmeye başladı. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkeler, yapısal olarak daha zengin emsallerinden daha zayıf bir konumdadır. Sermaye piyasalarının daha küçük ölçekli olması, dışarından sağlanan finansmana daha bağımlı oldukları anlamına gelir. Bu bağımlılık, gelişmekte olan ülkelerin döviz cinsinden para toplamaya bel bağladıkları anlamına gelir ve bu da ekonomileri için riski artırır.

Gelişmekte olan birçok ülke, daha yüksek bir emtia yüzdesi ile daha az çeşitlendirilmiş ihracata sahip olduğu için son aylarda emtialardaki fiyat düşüşü bu riskleri artırmıştır. Sonuç olarak, gelişmekte olan ülkeler, daha zengin ekonomilere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bir borçlanma maliyetiyle karşı karşıyadır.

Endonezya, Kolombiya, Hindistan ve Filipinler gibi birkaç büyük gelişmekte olan ülke, büyüyen bir açığı finanse etmek üzere devlet tahvili almak için gelişmiş ekonomiler tarafından benimsenen politikayı izlemeye başladılar.. Bununla birlikte, sermaye girişlerindeki düşüş, sermaye kaçışı ve döviz krizleri dahil olmak üzere, bunu yapmanın riskleri daha zengin ekonomilerden daha yüksektir. Derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings tarafından hazırlanan bir rapor, bu iki ekonomi arasındaki farkları gözler önüne serdi:

Gelişmiş ülkeler tipik olarak derin yerel sermaye piyasalarına, güçlü kamu kurumlarına (bağımsız merkez bankaları dahil), düşük ve istikrarlı enflasyona ve ekonomi politikalarında şeffaflık ve öngörülebilirliğe sahiptir. Bu özellikler, merkez bankalarının yatırımcı güvenini kaybetmeden, daha yüksek enflasyon korkusu yaratmadan ya da sermaye kaçışını tetiklemeden büyük devlet tahvillerini elinde tutmasına izin verir. Diğer yandan, daha az güvenilir kamu kurumlarına ve daha az parasal, döviz kuru ve mali esnekliğe sahip devletlerin daha yüksek enflasyon riskini idare etmeden mali açıkları paraya çevirme kapasiteleri daha azdır. Bu, son on yılın bazı dönemlerinde Arjantin’de görüldüğü üzere, büyük sermaye kaçışlarını tetikleyebilir, para biriminin değerini düşürebilir ve yurt içi faiz oranlarının yükselmesine neden olabilir.

Piyasanın şu ana kadar gelişmekte olan ülkelerin bu yaklaşımına tepkisi bastırılırken, raporda bu durumun değişebileceği öne sürüldü. Bunu yapan gelişmekte olan ülkeler, “parasal esnekliği ve ekonomik istikrarı zayıflatabilir, bu da ülke notunun düşürülmesi olasılığını artırabilir”.

Notun düşürülmesi

Son aylarda, derecelendirme kuruluşları tarafından notlarının düşürülmesi, birçok ekonominin daha yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kalmasıyla birlikte bu tür düşüşler, gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu önemli bir risk olmuştur. Bu düşüşler, Botsvana için elmas ve Nijerya için petrolde olduğu gibi, genellikle emtia fiyatları ve ihracatındaki düşüşle bağlantılıydı.

Temmuz ayında, Etiyopya, Pakistan, Kamerun, Senegal ve Fildişi Sahilleri’nin Dünya Bankası onaylı bir G20 borç askıya alma girişimine katılmasının ardından, derecelendirme kuruluşu Moody’s, bu ülkeler tarafından ihraç edilen tahvillerin bazı gelişmekte olan ekonomilerin “piyasaya olumsuz sinyal” göndermemek iin girişimden kaçınmasına neden olmasıyla, bu plana katılmanın yatırımcılar için riski artırdığını öne sürerek bu ülkelere karşı harekete geçti. Zambiya “COVID borcunda temerrüde” düşmenin eşiğinde olan ilk ülke ve diğer gelişmekte olan ülkeler de önümüzdeki aylarda benzer bir durumla karşılaşabilir.

Bu dinamiklerin bir sonucu olarak, birçok gelişmekte olan ülke, ekonomik olarak maliyetli sağlık önlemlerinden vazgeçme ya da ciddi mali ve ekonomik krizlerle karşı karşıya kalma gibi zor bir seçimle karşı karşıyadır. Krediye erişim, hükümetlerin pandemiye yanıt verme kabiliyetinde belirleyici bir faktör haline geldi. Ucuz krediye erişimin bir sonucu olarak, gelişmiş ekonomiler pandeminin sosyal ve ekonomik etkilerini sınırlarken şu ana kadar bu tür sağlık önlemleri alabilmiştir. Gelişmekte olan birçok ülke bu lükse sahip değil. Herkes sihirli para ağacının dallarını sallayamaz.The Conversation

Bu makale The Conversation‘dan Creative Commons lisansıyla yeniden yayınlanmıştır. Orijinal makaleyi buradan okuyabilirsiniz.

___

Daha fazlası için:
Kapitalizm ve Koronavirüs Krizi: Yaklaşan Dönüşüm(ler)
Bugün BRRRlayan Para Basma Makineleri Yarın Nasıl Daha Yüksek Vergilere Yol Açabilir
Bitcoin’e Karşı Modern Para Teorisi