Zengin Nasıl Daha Zengin Olur?

| 2 min read

Davide Malacrino, Uluslararası Para Fonu‘nun (IMF) Araştırma Departmanında ekonomisttir.
______

Kaynak: Adobe/Hyejin Kang

Zenginlik, zenginliği doğurur. Bu basit ayrıcalık kavramı, COVID-19 pandemisinin gölgesi altında artan eşitsizlikle birlikte artan hoşnutsuzluğa katkıda bulundu.

IMF ve diğer kurumlardan ekonomistler tarafından bu yıl ortak yazılan bir makale, varlıklı insanların yatırımlarından daha yüksek getiri elde etme olasılıklarının daha yüksek olduğunu doğruluyor. Aynı zamanda, varlıklı insanların çocuklarının bu serveti miras alma olasılığına rağmen, yatırımlardan ille de aynı yüksek getiriyi elde etmeyeceklerini gösteriyor.

Zenginlikle ilgili ayrıntılı veriler oldukça nadirdir, ancak Norveç’ten alınan 12 yıllık vergi kayıtları (2004-2015), bireyler ve onların çocukları için servet birikimine yeni bir pencere açmıştır. İskandinav ülkesinde, kendi kendini raporlamadan kaynaklanan hataları azaltmak için varlıkların işverenler, bankalar ve diğer üçüncü şahıslar tarafından rapor edilmesini gerektiren bir varlık vergisi vardır. Belli koşullar altında kamuoyuna duyurulan veriler, aynı zamanda ebeveynleri çocuklarıyla eşleştirmeyi de mümkün kılıyor.

Veriler, servet dağılımının 75. yüzdelik diliminde olan ve 2004 yılında 1 ABD doları tutarında yatırım yapan bir bireyin 2015 sonunda 1.50 ABD doları, yani %50 getiri elde edeceğini göstermektedir. En yüksek %0.1’lik kesimde yer alan bir kişi, yatırdığı aynı dolar üzerinden 2.40 ABD doları, yani %140’lık bir getiri elde eder.

Bir başka önemli bulgu ise şudur: Yüksek getiri, bireyleri hem servet skalasının en üstüne getiriyor hem de o seviyeden ayrılmalarını engelliyor. Yaş, ebeveyn geçmişi ve kazancı kontrol etmek, servet dağılımının 10. yüzdelik diliminden 90. yüzdelik dilimine geçmek, %0.89’luk bir ortalama olasılığa kıyasla, onu ilk %1 yapma olasılığını %1.2 puan artırmaktadır.

Zenginler neden yüksek getiri elde eder? Halk arasındaki yaygın inanış, daha zengin bireylerin varlıklarının çoğunu yüksek riskli yatırımlara yatırdıklarını ve bunun da daha yüksek getiri sağlayabileceğini ileri sürer. Ancak araştırmamız, varlıklı insanların daha ölçülü yatırımlardan bile daha yüksek getiri elde ettiklerini gösteriyor. Daha zengin bireyler, varlıklarında saf “ölçeğe göre getiri”ye sahiptirler. Spesifik olarak, belirli bir portföy tahsisi için, daha varlıklı bireylerin, muhtemelen özel yatırım fırsatlarına veya daha iyi servet yöneticilerine erişimleri olduğu için daha yüksek riske uyarlanmış getiri elde etme olasılıkları daha yüksektir. Finansal tecrübe, finansal bilgi ve girişimcilik yeteneği de önemlidir. Bu özellikler, servetin getirilerini zaman içinde kalıcı hale getirir. Bu araştırma, bu mekanizmayı ölçen ve deneysel olarak önemli olduğunu gösteren ilk araştırmadır.

Yüksek getiri nesiller boyunca devam ediyor mu? Cevap, şartlı evet. Zenginlik yüksek derecede kuşaklar arası bağlantıya sahiptir, ancak zenginliğin nesiller arasında nasıl getiriler sağladığı konusunda önemli farklılıklar vardır. En zenginlerin çocukları muhtemelen çok zenginler, ancak bu servetten ebeveynleri kadar yüksek getiri almaları pek olası değil. Bu, para tamamen miras alınabilse de, istisnai yeteneğin öyle olmadığını gösteriyor.
__
Bu makale blogs.imf.org‘dan yeniden paylaşılmştır.