AB 2024’e Kadar Yeni Kripto Kuralları Getirmeyi Planlıyor, 55 Milyar Euro Katma Değer Bekliyor

Linas Kmieliauskas
| 1 min read

AB’nin 2024 yılına kadar blockchain ve kripto varlıkların kullanımıyla sınır ötesi ödemeleri daha hızlı ve daha ucuz hale getirmek için yeni kurallar getirmeyi amaçladığı ve sektördeki potansiyel katma değeri 27-55 milyar euro artırabileceğini umduğu bildirildi.

Kaynak: iStock/Atypeek

Reuters’in ne zaman yapılabileceğini belirtmeden açıkça belirtilmemiş iki AB belgesine atıfta bulunarak bildirdiği üzere, AB yürütme organı, mevcut kuralların kripto varlıklara nasıl uygulanacağını açıklığa kavuşturacak ve boşlukların olduğu yerlerde yeni kurallar belirleyecek bir yasa tasarısı sunacak.

Raporda, Avrupa Birliği’nin rekabeti ve daha geniş bir hizmet yelpazesini teşvik etmek için finans sektörü içinde veri paylaşımını kolaylaştırmak ve aynı zamanda "aynı risk, aynı kurallar, aynı düzenleme" ilkesini sürdürmek istediği de bildirildi.

Brüksel’in ayrıca, kara para aklamayı önleme ve kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra yeni müşterilerin finansal hizmetleri hızlı bir şekilde kullanmaya başlamasına izin verecek yeni kurallar getirmeyi planladığı da belirtildi.

Bu arada, Avrupa Parlamento Araştırma Servisi (EPRS) tarafından hazırlanan ayrı bir rapor, bir dizi yasama teklifinin mevcut kuralları düzene sokarak ve yükselterek ve gereksinimler getirerek, bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) güvenliği dahil olmak üzere AB finans sektörü kuruluşlarının dijital operasyonel dayanıklılığını güçlendirebileceğini iddia etti.

EPRS raporu, "Sektördeki potansiyel katma değer, temel senaryoya göre 55 milyar euro artacaktır. Daha ihtiyatlı bir senaryo, 27 milyar euro değerinde katma değer artışı için alt sınır tahminine işaret etmektedir" dedi.