Ankete Göre Koronavirüs Krizi Amerikalı Yatırımcıları Bitcoin’e İtiyor

Tim Alper
| 1 min read

Yeni bir ankete göre, koronavirüs pandemisinin Amerikalı bitcoin (BTC) alıcıları üzerinde düşünülenden daha fazla etkisi olduğu görülüyor.

Kaynak: Adobe/Liliia

Grayscale tarafından 25-64 yaşları arasındaki kişilerle ve 26 Haziran ile 12 Temmuz arasında gerçekleştirilen, ABD merkezli 1.000 genel yatırımcının katıldığı bir çevrimiçi ankete göre, "önceki dört ay içinde bitcoin’e yatırım yapmış olanların %63’ü (%38’i Bitcoin yatırımcılarını kapsıyor) "COVID-19’un BTC satın alma kararlarını etkilediğini ”söyledi.

COVID-19’un bitcoin’in çekiciliği üzerinde bir etkisi olup olmadığı sorulduğunda, 10 kişiden neredeyse dördü sağlık krizinin tokeni "daha çekici" hale getirdiğini belirtti ve yalnızca %13’ü salgının aslında BTC’nin cazibesini azalttığını söyledi.

Kaynak: Grayscale

Grayscale raporunun yazarları, bulguların bu yılın Ağustos ayında JPMorgan‘dan (Bloomberg tarafından bildirilen) benzer bulgularla ilişkili olduğunu ekledi, "bazı perakende yatırımcılar, özellikle genç yatırımcılar, salgına yanıt olarak bitcoin’e aşırı likidite sağladılar."

Grayscale raporu araştırmacıları ayrıca, bitcoin’e ilgi gösteren katılımcıların neredeyse %40’ının tokeni "güvenli liman yatırımı" olarak gördüğünü ve "BTC’yi güvenli bir liman olarak gören en büyük yaş grubundaki insanların 35-44 yaşları arasında" olduğunu ortaya koydu.

Yazarlar şunları söyledi:

"Test edilen geleneksel güvenli limanlara olan inançla, yatırımcılar aktif bir şekilde uygun alternatifler arıyor."

Anket ile elde edilen önemli bulgular arasında şunlar yer alıyor:

  • Yanıt verenlerin %55’i, Bitcoin yatırımına daha fazla ilgi duyduklarını söyledi, bu oran 2019 yılında %36 idi.
  • Bitcoin’e yatırım yaptığını bildirenlerin %83’ü geçen yıl yatırım yaptı ve bu yatırımların çoğu son dört ayda geldi.
  • Ankete katılanların %62’si Bitcoin’e "aşina" olduklarını söyledi, bu rakam 2019’da %53 idi.
  • Tüm yatırımcıların yarısından fazlası (%55), "finansal danışmanları kendilerine doğrudan bir yatırım seçeneği sunabilselerdi" BTC almayı düşüneceklerini söyledi.
  • Tüm katılımcıların %70’i, BTC’nin siber güvenlikle ilgili tehditlere karşı savunmasız olabileceğini düşündüklerini söyledi.

___

Daha fazlası için:
OECD COVID-19 Toparlanma Çalışmaları İçin Kriptoyu Vergilendirmek İstiyor
Kripto Cüzdanı BRD COVID-19’un Kriptonun Benimsenmesini Teşvik Ettiğini Söyledi