Ankete Göre Kripto Yatırımcılarının Yüzde 41’i Acemi

| 1 min read

Alternatif yatırım firması Invictus Capital tarafından yapılan yakın tarihli bir anketin sonuçlarına göre, kripto para yatırımcılarının %41.4’ü kripto konusunda acemi ve bunların %60’ı ise kriptoya 2.500 dolar ila 5.000 dolar arasında yatırım yaptıklarını açıkladı.

Kaynak: AdobeStock/Pormezz

Şirket, anketin özetinde “Bugünün yatırımcısı 35 yaşındaki Günther adlı bir Alman mühendise benziyor. Kripto yatırım bilgilerini YouTube‘dan ediniyor, çünkü yatırımından nasıl yüksek getiri elde edeceğini öğrenmeye aracıdan vazgeçme idealizminden daha çok değer veriyor” dedi.

Araştırmaya katılan alternatif yatırımcıların en yüksek yüzdesine sahip ülkenin %14.1 ile Almanya, ardından sırasıyla %7.7 ve %6.8 ile ABD ve İspanya olduğu bulgusuna atıfta bulunuyorlar. İngiltere ve Türkiye %4.8 ile dördüncü sırada yer aldı.

Ayrıca anket, %41.8 ile ağırlıklı olarak 31-45 yaşları arasındaki insanların kriptoya yatırım yaptığını, 25 yaşın altındaki katılımcıların ise %25.1’lik kısmı oluşturduğunu gösteriyor. 25 ila 30 yaş arası yatırımcılar %22.9’luk bir paya sahipken, 45 yaş ve üzeri yatırımcılar ise yalnızca %10.2’lik kısmı oluşturuyor.

Ankete toplam 60 ülkeden yaklaşık 3.473 kişi yanıt verdi. Invictus Capital’in PR sözcüsü Ofir Sever, Cryptonews.com‘a anketin odağının modern yatırımcı profilini, medya tüketim alışkanlıklarını, kripto yatırım kaynaklarını ve yatırım alışkanlıklarını belirlemek olduğunu söyledi. Anket, geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi ve yatırımcıları hedef aldı.

Sözcüye göre, bu veriler yüksek hızlı İnternet erişimi olan katılımcılardan elde edildi ve Avrupa Birliği üye devletlerinden ve Asya ülkelerinden gelen yanıtlar önemli bir paya sahipti. Mobil kullanıcılar yanıtların %94’ünü oluştururken, masaüstü ve tablet kullanıcıları sırasıyla %5.5 ve %0.5’lik bir paya sahipti.

Kriptoya yatırılan ortalama tutarın 2.500-5.000 dolar olduğu ve ankete katılanların %60’ının bu seçeneği işaretlediği bildiriliyor. Katılımcıların %40’ı ise 100-2.500 dolar arasında yatırım yaptığını, %30’undan fazlası da 100 doların altında yatırım yaptığını bildirdi.

Katılımcıların mesleki profillerine gelince, mühendisler %12.5 ile başı çekerken, onu %9.6 ile esnaf ve avukatlar ve %8.6 ile finans uzmanları izliyor. Listelenen meslekler arasında IT %1.6 ile listenin en altında yer almaktadır.

Anket özetinde şunlar belirtildi:

  • %68’i yüksek getirilerin bir motivasyon olduğunu söyledi;
  • %54’ü kripto yatırımını paralarını korumak olarak görüyor;
  • %25’i aracılarla daha az uğraşmak için yatırım yapıyor;
  • %50’si karşılaştıkları en büyük zorlukların borsalardaki yüksek işlem ücretleri, kalite ve hacim olduğunu söyledi.

Borsalardan bahsetmişken, ankete katılan yatırımcıların %69’u Binance’ı tercih ettiklerini, %42.6’sı Coinbase’i ve %13’ü ise Kraken’i tercih ettiklerini söyledi.

Ankete katılanların %74’ü sosyal kanal olarak YouTube’u tercih etti.

Bu arada Invictus Capital, yanıt verenlerin neredeyse %40’ının haftalık bazda yatırım yaptıklarını söylediğini, %34.3’ünün aylık yatırım yaptıklarını ve %7.7’sinin yılda bir kez yatırım yaptıklarını söylediğini belirtti.

____

Daha fazlası için: 
Deneyimsiz Yatırımcıların Yarısı Bitcoin’lerini Kısa Bir Süre Elde Tutmayı Amaçlıyor