Avrupa Komisyonu Kripto’nun Çevresel Etkisini Ele Almak İçin 800.000 Avroluk Çalışma Başlattı

| 2 min read
Kaynak: AdobeStock / Grecaud Paul

Salı günü, Avrupa Komisyonu, kripto paraların çevresel etkisini ele almak amacıyla 800.000 euro ($842.000) değerinde bir kontrat imzaladı.

26 Eylül’de yayımlanan ihale belgesinde, “Kripto Varlıkların Çevresel Etkisini Hafifletmek İçin Bir Metodoloji ve Sürdürülebilirlik Standartları Geliştirme” başlıklı dokümanla Avrupa Komisyonu, kripto paraların çevre ve iklim üzerindeki etkileri konusundaki endişelerini dile getirdi.

“Kripto varlıkların, işlem doğrulama için kullanılan mutabakat mekanizmasına bağlı olarak iklim ve çevre üzerinde ciddi zararlara yol açabileceği ve ekonomik ve sosyal olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda kanıtlar bulunuyor.”

AB, işlem onayı için kullanılan mutabakat mekanizmasına bağlı olarak, kripto varlıkların çevre, ekonomi ve toplum üzerinde önemli olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.

Kripto varlıklar ve kripto madenciliği için artan talebe yanıt olarak, Komisyon, Paris Anlaşması çerçevesinde belirlenen iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerini tehlikeye atma potansiyeli konusunda endişelerini dile getirdi.

AB, Kripto Varlıkların İklim Hedefleri Üzerindeki Etkisine Yanıt Veriyor


2015’te dünya liderleri, iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla Paris Anlaşması’nı oluşturdu. Başlıca hedefleri, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 2°C üzerinde, 1,5°C’nin oldukça altında sınırlamak.

Ülkeler, emisyonları azaltmak için ulusal iklim eylem planları (NDCs) sunuyor ve bu planları düzenli olarak geliştiriyor. Gelişmekte olan ülkeler için şeffaflık ve mali destek oldukça önem arz ediyor.

Paris Anlaşması, küresel emisyonların %55’inden fazlasından sorumlu olan en az 55 ülkenin tüm AB ülkeleri ile birlikte onaylanmasının ardından 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girdi.

Bununla birlikte, kriptodan gelen son baskı nedeniyle, Komisyon’un tekliflerin 10 Kasım’a kadar kabul edileceği son eylemi, kriptonun iklim değişikliği üzerindeki çevresel etkisini hafifletmeyi amaçlayan gelecekteki potansiyel AB politikalarına katkıda bulunacak  standartlar oluşturmayı amaçlıyor.

Ek olarak, bu girişim, blockchainler için özel olarak tasarlanmış yeni enerji verimliliği etiketlerini tanıtmayı planlıyor. 13 ay sürecek olan bu kontrat, Komisyon’un kripto madenciliğinin çevresel sonuçlarını değerlendirme ve ele alma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, kripto varlıkları için spesifik sürdürülebilirlik ölçütlerini belirlemeyi de amaçlıyor. Nihai hedef, kripto paraların finansal düzenlemesiyle ilgili gelecekteki yasa tasarılarını yürürlüğe koymaktır.

AB, Kripto’nun Çevresel Etkisini Ele Almak ve Sürdürülebilirliği Teşvik Etmek için Çok Yönlü Bir Yaklaşım Benimsiyor


Özellikle, kripto varlıklarının çevresel etkisini ele almak için verilen 800.000 euro’luk kontrat, AB’nin çeşitli zorluklarla başa çıkmak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla yaptığı birçok yatırım ve girişimden sadece biri. AB’nin çevresel sorunları ele alma ve rekabet gücünü artırma konusundaki kararlılığı, her ikisi de enerji verimliliğinin ve temiz enerji kaynaklarına geçişin önemini vurgulayan Avrupa Yeşil Anlaşması ve REPowerEU Planında belirtilen daha geniş hedefleriyle uyum sağlıyor.

Ekim 2022’de başlatılan bu girişimler, kripto paralar gibi dijital varlıkları içeren birçok sektörü kapsıyor, çünkü AB, çeşitli endüstrilerin çevresel etkisini hafifletmeyi amaçlıyor. Bu durum, AB’nin temiz enerjiye yatırım yapma ve endüstriyel sektörde başarılı bir geçiş için gerekli becerileri geliştirme konusundaki taahhüdünü gösteriyor.

REPowerEU Planı, Rusya-Ukrayna çatışmasına yanıt olarak başlatıldı ve bu krizin Avrupa enerji tedarikleri üzerindeki önemli etkisini ele almayı amaçlıyor. Avrupa Komisyonu, bu durumu temiz enerjiye doğru geçişi hızlandırma fırsatı olarak görüyor.

Bu planın önemli bir yönü, veri merkezlerinin bir alt kümesi olarak blok zincirleri kapsayan bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) sektörünün enerji kullanımının düzenlenmesini içeriyor.

Yaklaşan AB çalışması, bir yıl süresince, Komisyon’un belirttiği gibi, kripto ile ilgili çevresel endişeleri, su tüketimi, atık ürünlerin üretimi, doğal kaynakların kullanımı ve enerji kullanımını inceleyecek.