Dürüstlük ve Eğitim Bitcoin’in Güven İnşa Etmesine Yardımcı Olacak – Anket

Tim Alper
| 1 min read

Yeni bir rapora göre, eğitim ve dürüstlük Bitcoin (BTC) gibi kripto para birimlerinin genel olarak kabul görmesine yardımcı olabilir.

Kaynak: Adobe/Pixel-Shot

Bunlar, 2020 Edelman Trust Barometer’in, 26 bölgeden 34.000 kişiyle ve her pazardan 1150 kişiyle yapılan anketten elde ettiği bulgulardı.

Ankete katılanların yarısından daha azı kripto para birimlerine güvendiklerini söylemesine rağmen, katılımcılar düşüncelerini değiştirebilecek şeyler hakkında fikir verdi. Ankete katılanların neredeyse yarısı (%47) "kriptonun olumsuz yönlerinin anlatılmasının" güveni ikinci sırada yer alan "kriptonun faydalarının anlatılmasından" (%46) bile daha fazla artırabileceğini söyledi.

Yazarlar, "Ne kadar çok bilgi sahibi olurlarsa, kriptonun pozitif etkileri olabileceği potansiyelini o kadar çok görürler" dedi.

Kripto para birimi/blockchain’in bilgilendirilme seviyesine göre nasıl etkisi olacağını bildirenlerin yüzdesi:

Kaynak: 2020 Edelman Trust Barometer

Paylaşılan etik kuralları da "eğitim programları ve yeniden eğitim"(%41) gibi popüler olacaktır (%43).

Şaşırtıcı bir şekilde, bir çok düzenleyicinin dünya çapındaki kripto borsalarına empoze ettiği, kripto tarafından "olumsuz etkilenenlere yardım etmek için bir fon kurmak" gibi önlemler, katılımcıların sadece %28’inin desteğini kazandı. Bu durum, projeleri ve borsaları müşteri varlıklarını yedek rezervlerle desteklemeye zorlamaya çalışan düzenleyicilerin yanılgı içinde olduğu hissini verebilir.

Bununla birlikte, Çin’de bu rakam çok daha düşük olmasına rağmen (%51), fikirleri alınanların %62’si daha fazla kripto düzenlemesi görmek istediklerini söyledi.

Raporun yazarları, aşağıdaki önlemlerin gelecekte kriptoya olan güvenin geliştirilmesine yardımcı olacağı sonucuna vardı.

  • İnovasyonun yararlarının ve risklerinin belirtilmesi
  • Eğitim ve daha geniş çaplı farkındalık konusunda kararlı olunması
  • Faydaların ve olumlu toplumsal etkinin gösterilmesi
  • Sektör genelinde bir etik kuralına bağlılık

Katılımcıların %81’inin bu teknolojilere güvendiklerini söylediği, 10 kişiden 6’sının blockchainin gelecekte dünyada olumlu bir etki yaratmasını beklediklerini söylediği Çin, kripto para birimleri ve blockchaine duyulan güvenin en fazla olduğu ülke olarak görünüyor.

___

Daha fazlası için:
Kriptoya En Çok İnananların İtalyanlar Olduğu Orta Çıktı, İngilizler Şüpheci