Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Kripto Para Vergilendirmesi İçin Yeni Açıklama

Ufuk Toprak
| 3 min read

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemelerin son aşamasına yaklaştıklarını duyurdu. Şimşek, kripto varlık alım satım platformlarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından lisanslandırılacağını ve bu platformlara finansal kuruluşlar gibi asgari faaliyet şartlarının getirileceğini açıkladı.

Bakan Şimşek, bu düzenlemenin temel amacının kripto varlık sektörünü daha güvenli hale getirmek ve olası riskleri azaltmak olduğunu vurguladı. Özellikle COVID-19 salgını sürecinde ve sonrasında kripto varlık alım satım platformlarına artan ilginin farkında olduklarını belirten Şimşek, bu ilginin hem platformlardaki kötüye kullanımları hem de aşırı fiyat hareketlerini beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Bu gelişmeler ışığında, Türkiye’nin kripto varlık piyasasını düzenleme konusunda uluslararası standartlara benzer adımlar atılacağını ifade eden Şimşek, bu adımların aynı zamanda Financial Action Task Force (FATF) kapsamında Türkiye’nin gri listeden çıkması için gereken önlemler arasında yer aldığını belirtti.

‘RİSKLERİN AZALTILMASI ADINA ADIM ATIYORUZ’


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin kripto varlıklar konusunda uluslararası uygulamalara uygun adımlar atarak riskleri azaltma yolunda ilerlediğini vurguladı. Şimşek, kripto varlık alım-satım platformlarında yaşanan kötüye kullanımlar ve aşırı fiyat hareketlerinin yarattığı risklere dikkat çekti. Bu risklerin azaltılması için Türkiye’nin Financial Action Task Force (FATF) kapsamında gereken adımları atacağını belirtti.

Şimşek, Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kripto varlıklar konusunda yapılan düzenlemelere atıfta bulunarak, bu düzenlemeler sayesinde platformlardaki işlemler ve transferler hakkında bilgi sahibi olunduğunu ifade etti. Ancak, daha fazla adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası kuruluşların da kripto varlıklar konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirten Şimşek, dünya genelinde bu konuda tek bir düzenlemenin olmadığını ve ABD ile Avrupa ülkelerinin farklı uygulamalar benimsediğini dile getirdi.

Şimşek, Türkiye’nin dünyadaki gelişmeleri yakından ve temkinli bir şekilde izlediğini belirterek, kripto varlıklarla ilgili olarak diğer ülkelerin kendi finansal ve hukuk sistemlerine uygun yaklaşımları benimsediğini gözlemlediklerini ifade etti. Bu gözlemlere dayanarak, Türkiye’nin de kripto varlıklarla ilgili düzenleme adımları atması gerektiğini vurguladı. Bu düzenlemelerin, kripto varlık sektörünü daha güvenli hale getirmek ve olası riskleri kontrol altına almak amacını taşıdığını belirtti.

KAPSAYICI TANIM YAPILDI


Bakan Şimşek, kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme çalışmalarının temel hedefinin, kripto varlık alım satım platformlarını ve bu platformlarda gerçekleşen işlemleri düzenlemek olduğunu belirtti.

Şimşek, “Kripto varlık alım satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından lisans verilecek ve bu platformlara finansal kuruluşlara benzer asgari faaliyet şartları getirilecek” dedi.

Bu şartlar arasında kurucu ve yöneticilere ilişkin şartlar, organizasyonel yükümlülükler, sermaye şartı ve bilgi işlem altyapısı yükümlülükleri bulunacak. Detayların ikincil düzenlemeyle belirleneceğini ifade etti.

Şimşek, yasal düzenleme kapsamında kripto varlıkların geniş anlamda tanımlandığını, bu tanımın dağıtık defter teknolojisi veya benzer teknolojiler kullanılarak oluşturulan ve dijital ağlar üzerinden dağıtılan, değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıkları kapsayacak şekilde yapıldığını açıkladı. Bu geniş tanımın, gelecekte ortaya çıkabilecek farklı kripto varlıkları da kapsayacak şekilde oluşturulduğunu belirtti.

Ayrıca, kripto varlık ihracı konusunda da düzenlemeler yapıldığını söyleyen Şimşek, SPK’ya sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşundaki (MKK) kaydi sistem yerine kripto varlık olarak ihracına imkan tanıyacak düzenlemeler yapma yetkisi verileceğini ve blokzincir teknolojilerini geliştiren kişilerin bu teknolojilerle ilgili kripto varlıklarını kitle fonlaması yöntemiyle satmalarına imkan sağlayacak düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Şimşek, bu düzenlemenin vergilendirme konusunu şimdilik odak noktası olarak almayacağını, bu konunun ayrıca ele alınacağını da ekledi.

‘PLATFORMLARDAKİ KRİPTO VARLIKLARA MÜDAHALE EDİLMEYECEK’


Hazine ve Maliye Bakanı, kripto varlık düzenlemeleri kapsamında, Türkiye’deki kripto varlık alım satım platformlarında işlem gören varlıklara doğrudan müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Şimşek, platformlarda listelenecek kripto varlıkların seçimine ilişkin yazılı prosedürler oluşturulacağını ve Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerektiğinde müdahale etme yetkisi verileceğini belirtti. Ayrıca, yatırımcıların varlıklarının suistimal edilmesi risklerine karşı saklama esaslarının ve saklama hizmeti verecek kuruluşların belirlenmesi konusunda SPK tarafından düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Şimşek, düzenlemenin Financial Action Task Force (FATF) kapsamında Türkiye’nin “kısmi uyumlu” olarak değerlendirildiği 15 no’lu “Yeni Teknolojiler” standardına ilişkin eleştirileri bertaraf ederek, ülkenin bu kategoriden çıkmasına katkı sağlayacağını belirtti. Bakan, düzenlemenin temel amaçlarının, kripto varlık alanını daha güvenli hale getirmek, riskleri bertaraf etmek ve blokzincir teknolojisi ile kripto varlık ekosisteminin gelişimini desteklemek olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın, belirsizlikleri ortadan kaldırmayı ve olası riskleri kontrol altına almayı hedeflediğini söyledi.