OECD COVID-19 Toparlanma Çalışmaları İçin Kriptoyu Vergilendirmek İstiyor

| 1 min read

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), üyelerine kripto vergi çerçevelerini benimsemeleri konusunda baskı uygulamak istiyor.

Kaynak: Adobe/Johanna Mühlbauer

Yeni bir OECD raporuna göre kuruluş, kripto varlıkları içeren tüm işlemlerde şeffaflığı teşvik etmek istediğini ve ticaretten elde edilen gelirlerin dünyanın en büyük ekonomilerinde vergilendirilmesini sağlamak istediğini söyledi.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticilerinin dikkatini çekmesi amaçlanan belgede, devam eden koronavirüs salgını krizinin ardından küresel kamuoyunun “vergi kaçakçılığına ve vergiden kaçmaya toleransının düşük seviyelere ulaşmasının beklendiği” belirtildi.

OECD, bunun "gittikçe karmaşıklaşan, uyumsuz vergi mükellefleri ve agresif vergi planlamasının üstesinden gelmek, eksik ve çok ihtiyaç duyulan vergi gelirlerini toplamak için" birtakım önlemler gerektirdiğini söyledi.

Kuruluş, yeni vergi raporlama çerçevesinin başlangıç noktası olarak G20 / OECD’nin Ortak Raporlama Standardını (CRS) kullanacağını söyledi. Ayrıca, CRS’yi “finansal varlıklar ve gelir açısından vergi şeffaflığını sağlamaya yönelik küresel ölçüt” olarak tanımladı.

G20, dünyanın 19 büyük ekonomisinden ve Avrupa Birliği merkez bankalarının yöneticilerinden oluşan küresel bir forumdur.

Raporun yazarları şunları yazdı:

"Finansal hesap bilgilerinin değişimi için mevcut çerçevenin üzerine inşa etmek, geleneksel finansal varlıklar ve kripto varlıklar hakkındaki kayıtların yanı sıra bu varlıklardan elde edilen gelir arasında tutarlılığın sağlanmasına yardımcı olacaktır."

Yeni bilgi akışları, CRS’nin kullandığı yapının aynısını kullanacaktır.

OECD, "Toplanan veriler aracılar tarafından ikamet bölgelerinde bulunan vergi makamlarına bildirilecektir. Daha sonra vergi makamları, bilgileri ilgili vergi mükelleflerinin ikamet ettiği yargı bölgeleri ile otomatik olarak paylaşacaktır” dedi.

OECD, "Kripto piyasasının dinamik ve oldukça hareketli yapısı" göz önünde bulundurulduğunda, hedefinin "uluslararası çerçeveyi, aracıları barındıran tüm yargı alanlarının tam olarak dahil olabileceği şekilde tasarlamak" olduğunu söyledi.

Kuruluş, önerilerde bulunmaktan vazgeçmeyeceği konusunda uyardı ve şunları söyledi:

"2021 yılında G20’ye kapsamlı bir uygulama paketi sunmak amacıyla kripto varlıklar için yeni vergi raporlama çerçevesi için ayrıntılı teknik öneriler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

___
Daha fazlası için:
PwC: Vergi Makamları ‘Artık Kriptoyu Ciddiye Alıyor’
Rusya’dan Yeni Yasa Tasarısı: Bitcoin Varlıklarınızı Bildirin Yoksa %30’unu Biz Alırız