Tüketicilerin Kripto Bilgisi Giderek Artıyor

| 2 min read

Paysafe‘in dijital cüzdanı Skrill tarafından yapılan yakın tarihli ankete yanıt verenlerin %29’u kripto para birimleri hakkında bir yıl öncesine göre daha fazla şey bildiklerini açıklarken, tüketicilerin kripto para birimleri hakkında bilgilerinin arttığı görülüyor. Dahası yaklaşık %26’sı 12 ay öncesine kıyasla kripto para birimlerine yatırım yapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu söyledi.

Kaynak: Adobe/THANANIT

Çevrimiçi anket, tüketici pazar araştırma kuruluşu Sapio Research tarafından geçen Mart ve Nisan ayları arasında gerçekleştirildi ve ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Avusturya ve Bulgaristan’da yaşayan 8.111 kişi yanıt verdi.

Cryptonews.com‘a açıklama yapan Skrill, ankete katılanların %38’inin bir kripto para birimine yatırım yaptıklarını veya satın aldıklarını söylediğini, %84’ünün en az bir kripto para birimini duyduklarını ve %64’ünün bitcoin (BTC)‘e işaret ettiğini belirtti.

Görünüşe göre, kripto hakkında ne kadar çok insan bilgi sahibi olursa, onu satın alma olasılıkları da o kadar artar.

Skrill, “Tüketicilerin finansal varlık olarak kripto para birimleri hakkındaki bilgileri ve anlayışlarının keskin bir şekilde bölünmüş göründüğünü; %47’sinin kullanım ya da yatırım için onlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarına katıldığını veya kesinlikle hemfikir olduğunu, %38’inin genel olarak yatırım için çok riskli bulduğunu” ortaya koyarken, %28’inin zaten “kripto para birimlerinin gelecek için iyi bir yatırım olduğuna inandığını” da ekledi.

Bu anketin bulguları, 26 bölgede 34.000 kişiden veri toplayan ve her pazarda 1.150 katılımcı ile bilgi, güven ve yatırım kararları arasında bir korelasyona işaret eden 2020 Edelman Trust Barometer sonuçlarıyla uyumludur.

Geçen yıl ankete katılanların yarısından biraz azı kripto para birimlerine güvendiklerini söylerken, ankete katılanların neredeyse yarısı (%47) “kriptonun dezavantajlarını anlatmanın” güveni diğer herhangi bir önlemden daha fazla artırabileceğini, hatta ikinci sıradaki “kripto para birimlerinin faydalarını anlatmaktan” (%46) bile daha fazla artırabilecegini belirtti.

Dahası, Motley Fool hizmeti The Ascent tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, ABD’de kripto para birimine olan ilginin artmaya devam ettiğini, ancak bu anlayış eksikliğinin yeni yatırımcılar için bir engel olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılan 2.000 Amerikalıdan kripto para birimine sahip olanların %51’inden fazlası son 12 ay içinde ilk kez satın alırken, hiç kripto satın almayanların %22’sinin önümüzdeki yıl satın alması muhtemel.

Ancak, hiç kripto satın almayanların %29’u kripto ile ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyorlar. %20’si nasıl satın alınacağını bilmediğini ve %24’ü kriptonun nasıl çalıştığını hiç anlamadığını söylüyor.

Skrill, yaptığı açıklamada “kripto para birimini neyin yararlı kıldığı konusunda net bir fikir yoktu: %27’si kriptoyu ödemelerin geleceği olarak kabul etti, %26’sı kriptoyu iyi bir değer deposu olarak değerlendirdi, %26’sı bankacılığın geleceği olduğunu söyledi, ancak genel olarak sadece %17’si yatırım veya spekülasyon dışında herhangi bir şey için kripto kullandıklarını söyledi” dedi.

Bitcoin’in yanı sıra anketten elde edilen verilerden de görüldüğü üzere, yanıt verenler arasında en çok bilinen kripto varlıklar arasında bilinirlik ve sahiplik açısından sırasıyla %31 ve %9 ile bitcoin cash (BCH), %22 ve %8  ile ethereum (ETH) ve %19 ve %7 ile litecoin (LTC) bulunmaktadır.

Dijital cüzdan, “Ankete katılanların %9’a kadarı geçen ay ödeme yöntemi olarak kripto kullanmıştı ve bunların neredeyse tamamı (%97) geçen yıl ilk kez deniyor; Geçtiğimiz ay bunu yapanların %59’u artık sık sık ödeme yapmak için kripto kullandığını söylüyor ve %44’ü bunun artık tercih ettikleri ödeme yöntemi olduğunu iddia ediyor” dedi.

 

____