Vitalik Buterin, Kenya’da Ethereum Geliştiricileriyle Buluştu: Ağın Merkeziyetsizliğini Artırma Planlarını Açıkladı

Ufuk Toprak
| 1 min read

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Kenya’daki bir Ethereum geliştirici buluşmasında konuştu ve Ethereum ağının izinsizliğini ve merkeziyetsizliğini artırma yolunda atılacak adımlar hakkında görüşlerini paylaştı.

Buterin, toplulukla yaşanan ortak sorunları ele alarak, kullanıcı ve node operatörü deneyimlerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Teknik gelişmeler kapsamında Buterin, PeerDAS, Verkle tree transition ve EIP 4444 gibi önemli Ethereum iyileştirmelerinde kaydedilen ilerlemelere değindi. Bu teknolojik yenilikler, ağın kapasitesini artırma ve enerji tüketimini azaltma hedefleriyle tasarlanmıştır.

Ayrıca, MEV (Madenci Çıkarılabilir Değeri) ile ilgili sorunlar da Buterin’in ele aldığı ana konular arasında yer aldı. MEV’nin etkisini azaltmak için iki ana strateji, yani MEV minimizasyonu ve MEV karantinası, geliştirildi.

Ethereum staking ekosistemi üzerinde de duran Buterin, özellikle solo staking için mevcut engelleri ve çözüm yollarını tartıştı. Minimum 32 ETH gerekliliği ve teknik zorluklar, Buterin’in vurguladığı ana engellerden bazılarıydı.

Bu sorunları hafifletmek için yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları, donanım gereksinimlerini azaltmayı, kurulum sürecini basitleştirmeyi ve daha küçük stake minimumlarını mümkün kılmayı hedefliyor. Verkle tree ve EIP 4444, bu bağlamda büyük potansiyele sahip teknolojiler olarak öne çıkıyor.

Buterin ayrıca, node donanım gereksinimlerinin azaltılmasının önemini de vurguladı. EIP 4444 ve Verkle tree gibi teknolojiler, daha az güçlü cihazlarda bile node işletilmesini mümkün kılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Ancak, depolama ve hesaplama sorumluluklarının merkezileşmesi, ağın merkezi olmayan yapısına zarar verebilir. Bu sorunu çözmek için Buterin, eski verilerin depolanması için merkeziyetsiz bir eşler arası ağ önerisinde bulundu, bu da ağın sağlamlığını korurken node üzerindeki yükü azaltacaktır.

Genel olarak, Buterin’in bu adımları, Ethereum‘un izinsiz ve merkezsiz yapısını güçlendirme ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etme yönündeki devam eden çabalarını yansıtıyor.