Hükümetler ve Finansal Kurumlar Kriptoyu Finansal Katılım İçin Bir Araç Olarak Görüyor

Fredrik Vold
| 1 min read

Yeni bir anketin katılımcılarının büyük bir kısmı hala çoğunlukla yatırım ve spekülasyon aracı olarak görülmesine rağmen, kripto para biriminin şu andan itibaren yaklaşık beş yıl içinde finansal katılım için etkili bir araç haline geleceğini söyledi.

Kaynak: Adobe/Travel Wild

Finansal suçlarla mücadeleye adanmış kuruluşlar, Sertifikalı Kara Para Aklamayı Önleme Uzmanları Derneği (ACAMS) ve Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü Finansal Suç ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi (RUSI) tarafından hazırlanan ankette, katılımcılara kripto para biriminin beş yıl sonraki hali hakkında ne düşündükleri soruldu.

Anket katılımcılarına göre, kripto, sektörü savunanların yıllardır bahsettiği gibi "finansal katılım için etkili bir araç" haline gelebilir.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, özellikle kripto sektöründe çalıştıklarını söyleyen katılımcılar arasında kripto para birimine olan inanç güçlüydü ve bu gruptaki kişilerin %81’i kriptonun yakın gelecekte finansı teşvik edeceğine ‘katılıyorum’ veya ‘kesinlikle katılıyorum’ şeklinde yanıt verdi.

Beş yıl içinde kripto para birimlerinin finansal katılım için etkili bir araç olacağını düşünenler, düşünmeyenlerden daha fazladır.

Kaynak: Rusi-Acams Cryptocurrency Risk & Compliance Survey

Ayrıca anket, birçok katılımcının yatırım ve spekülasyonu ileriye dönük olarak kriptonun ana kullanım durumu olarak değerlendirmesine rağmen, ankete katılanların büyük bir kısmının günlük ödemelerin kripto para birimleri için en önemli kullanım durumu olacağını söylediğini de ortaya çıkardı.

Toplamda ankete katılanların% 29’u, beş yıl sonraki en önemli kullanım durumu olarak günlük ödemeleri sıraladı.

Bununla birlikte, bu noktada kripto sektöründe çalışan katılımcılar, bundan beş yıl sonra kriptonun günlük ödemelerdeki rolü hakkında çok daha iyimser bir bakış açısına sahip oldukları için yanıt verenlerin geri kalanından önemli ölçüde farklıydı.

Toplamda, sektörde çalışan katılımcıların %46’sı kriptonun esas olarak beş yıl içinde ödemeler için kullanılacağına inandığını söylerken, devlete bağlı çalışanların %38’i ve özel sektörde çalışanların %35’i aynı görüşte.

Kripto sektörünün dışındakilerin tamamı kripto para biriminin öncelikle gelecekte yatırım ve spekülasyon için kullanılacağına inanıyor. Bununla birlikte, günlük ödemelerde kripto para birimlerinin kullanılacağını düşünen katılımcıların oranında da bir artış var.

Kayna: Rusi-Acams Cryptocurrency Risk & Compliance Survey

Yazarlara göre, raporlar 3 Haziran 2020 ile 22 Temmuz 2020 arasında alınan 566 bireysel yanıta dayanmaktadır ve ankete katılanlar Kuzey Amerika (%32), Güney Amerika (%8), Avrupa (%23), Asya (%22), Afrika (%7), Orta Doğu (%5) ve Okyanusya’da (% 3) yaşadıklarını belirtmiştir. Farklı bölgelerden katılımcıların ankete verdikleri cevaplar arasında çok az fark olduğunu da eklediler.

___
Daha fazlası için: Dünya Çapında 100 Milyondan Fazla Kişi Bitcoin ve Altcoinleri Kullanıyor – Rapor

{no_ads}