IMF Başkanından Dikkat Çeken Açıklama: Kurumlar CBDC’lerin Avantajlarına Odaklanmalı

David Pokima
| 2 min read
Kaynak: AdobeStock / Kristina Blokhin

Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Kristalina Georgieva, daha fazla ülkenin Merkez Bankası Dijital Para Birimlerini (CBDC’ler) benimsemesini övgüyle karşıladı.

Singapore FinTech Festival’de konuşan Georgieva, “Dirençli ve Paylaşılan Büyümeye Giden Yol Olarak Finansal Katılım” teması altında, hem kamusal hem de özel sektör kurumlarını, gelecekte CBDC’leri entegre etme çabalarını artırmaya çağırdı.

IMF, finansal dahil etmeyi genişletmeyi ve cinsiyet ile coğrafi farklılıkları azaltmayı hedefliyor. Bu çaba, ekonomik zorluklara yönelik mevcut çözüm yollarını genişletmeyi ve uyarlamayı içeriyor. Çoğu ülkede karşılaşılan sorunlara modern bir yaklaşım olarak, CBDC‘lerin finansal sistemlere entegrasyonu öneriliyor. Bu entegrasyon, finansal işlemlerin izlenmesini, vergi tabanının genişletilmesini ve daha hızlı sınır ötesi ödemeleri teşvik etmeyi mümkün kılıyor.

“CBDC’ler uygulamaya konulduğu takdirde, şu an pahalı, yavaş ve sınırlı sayıda kişiye erişilebilen sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak şekilde inşa edilmelidir. Bu çalışmalara bugün başlamalıyız ki, yarın geri adım atmamız gerekmesin.”

CBDC’ler teknik ve bölgesel fayda sağlıyor


IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, CBDC’lerin finansal kurumlar ve teknolojik altyapılar üzerinde oynayacağı rollerin önemine dikkat çekerek, bu dijital para birimlerinin daha fazla benimsenmesinin tüm taraflar için faydalı olacağını vurguladı.

Sınır ötesi ödemeler ve kişisel verilerin korunmasında CBDC’lerin potansiyel iyileştirmeler sağlayabileceğini, hatta Yapay Zeka (AI) firmalarıyla ortaklık yaparak mükemmel para birimini yaratma yolunda ilerleyebileceklerini belirtti.

Avrupa ve diğer yargı bölgelerindeki veri koruma kurumlarının ise, CBDC’lerin vatandaşları izleme rolüne dair endişeleri bulunduğunu ve veri toplamayı sınırlamak için gözden geçirilmesi gereken şablonları önerdiği belirtiliyor.

Georgieva, banka hesabı olmayan kişilerin dijital para birimlerini, sadece finansal katılıma yardımcı olmak için değil, aynı zamanda uzun vadede nakit para alternatifi olarak da kullanmalarının gerekliliğini savunuyor. Bu dijital para birimlerinin, daha güvenli ve maliyet etkin alternatifler olarak özel nakit ile birlikte var olabileceğini belirtiyor.

Buna karşın, dijital para birimlerinin kitlesel olarak benimsenmesi durumunda, nakit paranın yerini almayacağına ve dengeli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulacağına dikkat çekiliyor. Georgieva, birçok ülkenin CBDC’lerle ilgili mevzuat çıkardığını ve politika değişiklikleri yaptığını belirtse de, henüz istenilen seviyeye ulaşılmadığını ifade etti.

“ CBDC’lerin benimsenmesi çok yakın değil. Ancak bugün ülkelerin yaklaşık yüzde 60’ı bunları bir şekilde araştırıyor.”

IMF CBDC çabaları olumlu sonuçlar veriyor 


Uluslararası Para Fonu (IMF), birçok ülkenin Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC) girişimlerine destek veriyor. IMF’nin bu alandaki çalışmaları, ülkelerin karşılaştığı risk faktörlerinin değerlendirilmesi, uygun düzenlemelerin hazırlanması, paydaşların katılımını sağlama ve uluslararası işbirliğini teşvik etme üzerine odaklanıyor. Bu bağlamda IMF, CBDC geliştirme stratejilerine yönelik bir el kitabı paylaşıyor.

IMF tarafından önerilen ve mali otoriteler için hazırlanan bir risk değerlendirme matrisi, CBDC’lerin olası risklerini ve faydalarını dikkatlice analiz etmeye yardımcı olmak üzere tasarlandı. Bu matris, G20 tarafından geçen ay kabul edilen ve Finansal İstikrar Kurulu ile ortaklaşa hazırlanan bir Sentez Belgesi’nin bir parçası. Bu belge, CBDC’lerin finansal sistemler üzerindeki potansiyel etkilerini ve bunların uluslararası finansal istikrarı nasıl etkileyebileceğini değerlendiriyor.