İnovasyonu Düzenleme & Etkinleştirme: Bir Politika Yapıcının Perspektifinden

| 2 min read
Greg Medcraft. Kaynak: OECD

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) Finansal, Mali ve Girişim İşleri Direktörü Greg Medcraft.
______

Kaynak: Adobe/mari1408

Geçtiğimiz on iki ay, blockchain ve diğer dağıtılmış defter teknolojilerinin (DLT) olgunlaşma ve ana akım finansal ürünler ve piyasa altyapılarına entegre olma oranını sergiledi. Çok sayıda banka, sigorta şirketi ve büyük borsa tarafından kurulan merkezsiz sistemler, deneysellikten çıkıp hızla operasyonelliğe geçmektedir.

Fnality‘nin Utility Settlement Coin’ini ve JPMorgan‘ın JPM Coin’inin toptan satış seviyesinde piyasa sürülmesinden Facebook‘un perakende seviyesinde yeni Libra teklifine kadar bazı değişiklikler, stabilcoinlerin (bu varlıkları doğru bir şekilde temsil etmeyen, söylenmesi gereken bir isim) geliştirilmesi ve benimsenmesinin yaygınlaşmasından daha önemli olmuştur. OECD’nin araştırması birkaç yıl boyunca finansta verimlilik, hız ve maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla blockchain ve DLT’ni vaatlerini ortaya çıkarmak için yerel bir dijital para birimine olan ihtiyacı vurguladı – Libra modelinin de vurguladığı üzere, uluslararası transferlerin maliyetini ve süresini düşürmek için acil bir ihtiyaçtır. Bu anlamda stabilcoinlerin ortaya çıkışı, yeni bir tokenleştirme dalgası sağlayan, piyasalara likidite ekleyen ve yeni varlık sınıfları yaratan bir dönüm noktasıdır.

Değişimin hızı mevcut kamu ve özel kurumlara benzer şekilde meydan okudu. Politika yapıcıların bakış açısına göre tüketici refahı, finansal istikrar, para politikasının etkileri, rekabet sorunları ve düzenleyicilerin arbitraj potansiyeli Amerika Birleşik Devletleri Finansal Hizmetler Komitesi’nin Libra’nın gelişimini durdurmaya iten birtakım tereddütleri harekete geçirmiştir. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, OECD’nin eylül ayında düzenlenen yıllık Küresel Blockchain Politikası Forumu’nda, "devletlerin parasal egemenliğinin tehdit altında" olduğunu beyan etmiştir.

Bunlar, meşru endişelerdir. Aynı zamanda hükümetler, riskler uygun bir şekilde yönetilirse, inovasyonun yaratıcı yıkımının nihayetinde vatandaşlar, tüketiciler ve işletmeler için daha iyi sonuçlara yol açacağını kabul etmelidir.

Blockchain ve DLT’nin süratli gelişimi, politika yapıcılar ve endüstri arasında yakın bir ilişki gerektirir, böylece düzenleyici tepkiler teknolojinin ve politika hedefleriye nasıl bir etkileşime girdiğinin tamamen anlaşılmasıyla geliştirilir.

Bu aynı zamanda hükümetler arasında uluslararası işbirliğini de gerektirir çünkü merkezsiz finansal ürünlerin çoğu doğaları gereği küreseldir. Düzenleyicilerin sınır ötesi düzenleyici çerçevelerini aydınlığa kavuşturması ve işbirlikçi gözetim düzenlemelerini ve yetki alanları arasındaki bilgi paylaşımını incelemesi gerekecektir. Ortak bir politika yaklaşımı, işletmelerin uluslararası ölçekte yönetilmesi ve yönetim ve inovasyon için ihtiyaç duyulan düzenleyiciye kesinlik kazandırılması için önemli olacaktır.

Kamu kurumları yanıt veriyor ve 2020 yılı DLT’lerin politika ortamının şekillendirilmesinde önemli bir yıl olacak. Başlıca merkez bankaları talebi karşılamak ve sınır ötesi ödemelerdeki engelleri kaldırmak amacıyla kendi dijital para birimlerini geliştirmeye doğru adım adım ilerliyorlar – bunlardan biri iyi bir gelişim kaydettiğini söylenen Çin Halk Bankası (People’s Bank of China)‘dır .

Merkez bankası dijital para birimleri yalnızca tokenleştirmeyi ve yukarıda belirtilen merkezsiz finansal ürünlerin geliştirilmesini hızlandıracaktır.

Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board), Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (Committee on Payments and Market Infrastructures-CPMI),Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force) ve OECD’nin dahil olduğu önde gelen uluslararası standart belirleyiciler de detaylı analizler yürütüyor, ortak yaklaşımlar ortaya koyuyor ve uluslararası kılavuzu formüle ediyorlar.

Endüstrinin fikirleri kritik bir öneme sahiptir ve Global Digital Finance ve diğerleriyle çalışmaya devam etmeyi umuyoruz.
______

Bu makale ilk olarak Global Digital Finance’nin yıllık raporunda yayınlanmıştır.