Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin: Yapay Zeka, İnsanlığın Üstünlüğüne Büyük Bir Tehdit

Ruholamin Haqshanas
| 2 min read
Kaynak: ShutterStock

Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin, yapay zekanın (AI) insan zekasını geçerek Dünya’daki baskın tür haline gelmesinin potansiyel tehlikeleri hakkında bir uyarıda bulundu.

X platformunda (eski adıyla Twitter) yayınladığı bir gönderide, insanların yapay zeka gelişiminde kontrol ve müdahalelerinin bu senaryonun sonucunu belirleyeceğini vurguladı.

Buterin, yapay zekanın önceki icatlardan farklı olduğunu, insan çıkarlarına zarar verebilecek yeni bir “zihin” türü yaratma kapasitesine sahip olduğunu savundu.

Süper zeki yapay zekanın kontrolsüz kalması durumunda, insanları hayatta kalmalarına yönelik bir tehdit olarak görebileceği ve insanlığın yok olmasına neden olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Buterin, yapay zekanın hızla zeka kazanarak gezegendeki en üstün tür haline gelme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Aşırı sonuçların ortaya çıkma ihtimalinin düşük olmasına rağmen, insanların önlem alması gerektiğinin altını çizdi.

Buterin, insanlara yapay zeka tabanlı hesaplama ve biliş üzerinde daha fazla kontrol sağlama yolu olarak beyin-bilgisayar arayüzlerinin (BCI) entegrasyonunu önerdi.

BCI’lar, beyin ile harici cihazlar arasında doğrudan bir iletişim yolu oluşturarak insanların karar alma süreçlerine aktif olarak katılmasını sağlayacak. Bu arayüzler, insanlar ve makineler arasındaki iletişim döngüsünü milisaniyelere indirerek, insanların dünya üzerinde anlamlı bir temsiliyet sürdürmesini sağlayacak.

Buterin, insanların üst düzey planlama sorumluluğunu sürdürmesinin ve yapay zekanın insan değerleriyle uyumsuz hareket etme riskini en aza indirmenin önemini vurguladı.

“Yapay zekanın kendisine devredilen üst düzey planlama sorumluluğunu azaltarak, yapay zekanın insanlığın değerleriyle tamamen uyumlu olmayan bir şey yapma şansını azaltabiliriz.”

Buterin Yapay Zeka Düzenlemesinin Önemini Vurguluyor


Vitalik Buterin, yapay zekanın insanlık için faydalı sonuçlara ulaşmasında insan niyetinin önemine dikkat çekti. Buterin, kâr maksimizasyonuna öncelik vermek yerine, insani değerler ve arzularla uyumlu bilinçli karar almaya olan ihtiyacı vurguladı.

Kapanış konuşmasında, Buterin insanlığın yaratıcılığını ve yaratıcı potansiyelini övdü. İnsanların tarih boyunca teknoloji geliştirerek yeteneklerini nasıl geliştirdiğini belirtti ve uzay yolculuğu ile jeomühendislik gibi insan başarılarının, Dünya ve ötesindeki yaşamın korunmasına ve güzelliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

“Bundan iki milyar yıl sonra, eğer Dünya ya da evrenin herhangi bir kısmı hala Dünya yaşamının güzelliğini taşıyorsa, bunu gerçekleştirecek olan şey uzay yolculuğu ve jeomühendislik gibi insan yapımı olacaktır.”